MONETOMAT JEDNOWALUTOWY

Wydaje banknot i bilon PLN. Przyjmuje bilon PLN o każdym nominale. Zamienia bilon PLN na banknot PLN.