WARTOŚĆ POBIERANEJ PROWIZJI I KURS SKUPU WALUT OBCYCH W BILONIE USTALA WŁAŚCICIEL MONETOMATU SAMODZIELNIE W OPARCIU O WŁASNE KOSZTY TRANSPORTU BILONU. KOMUNIKAT WYŚWIETLA SIĘ NA EKRANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZLICZANIA MONET.